Aktuality

Odovzdanie darčekov deťom z detského domova

Milé kolegyne a kolegovia, študentky a študenti, zamestnanci z centra Vám prajú pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku.

Veľké ďakujeme patrí všetkým kolegyniam, kolegom, študentkám a študentom, ktorí si vybrali dieťa, príp. viac detí zo zoznamu, ktorý bol zverejnený a pripravili im vianočné balíčky.

Darčeky a balíčky sme odniesli  do Centra pre deti a rodiny (bývalý Detský domov) na Botanickej 46 v Trnave a odovzdali sme ich p. riaditeľke.

Bola toho veľká kopa, z čoho sa, v tomto prvom slede, tešili zamestnanci centra. Vedeli si totiž predstaviť, že darčeky vyvolajú obrovskú radosť a nadšenie „ich detí“, ktoré v tomto období možno najviac preciťujú to, že nevyrastajú v klasických rodinách.

Verím, že deťom darčeky pod vianočným stromčekom urobia radosť a uvidia, že nám nie sú ich osudy ľahostajné.

Fotogaléria

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 18.12.2020