Aktuality

UCM testovala zamestnancov v celoplošnom skríningu

Vláda SR prijala v nedeľu 17. 1 2021 uznesenie, v ktorom podmienila viacero aktivít, medzi nimi aj cestu do práce a späť, absolvovaním testu na ochorenie Covid 19 a preukázaním sa certifikátom o jeho negatívnom výsledku.

V záujme splnenia tejto podmienky, konzultovalo vedenie UCM v Trnave a Trnavská univerzita v Trnave s kompetentnými orgánmi mesta Trnave možnosť zriadiť v Trnave odberové miesto (Kino OKO), na ktorom by sa mohlo uskutočniť v sobotu 23. 1. 2021 testovanie zamestnancov univerzít spolu s ich rodinnými príslušníkmi.
Zamestnanci mali možnosť nahlásiť podľa vlastného uváženia seba a svojich rodinných príslušníkov na určenú emailovú adresu a následne dostali potvrdenie s uvedením presného času testovania.

Nakoľko bol dostatočný záujem a po dohode pristúpili k žiadateľom o testovanie i zamestnanci tretieho vysokoškolského subjektu v Trnave - Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave, boli nakoniec zriadené 3 testovacie miesta, pričom kino OKO ostalo vyhradené čisto pre zamestnancov našej univerzity.

Mesto Trnava dodalo časť ochranných materiálov/odevov, 2 zdravotníkov, 2 administratívnych pracovníkov, dezinfekčné prostriedky, poskytlo ďalšiu organizačnú a technickú pomoc.

Testovanie zamestnancov UCM a ich rodinných príslušníkov sa realizovalo podľa časového harmonogramu v čase od 8.00 - 18.00 hod., pričom priebeh bol bezproblémový. Na začiatku sa vytvoril asi 40 minútový sklz vzhľadom na používanie novej aplikácie poskytnutej z mesta Trnava, čo však bolo zo strany administrátorov z mesta rýchlo doriešené a priebeh resp. dodržanie času bolo už vcelku v poriadku.
Celkom bolo otestovaných 426 osôb , z toho dve s pozitívnym výsledkom testu. To znamená že máme menej ako 0,5% pozitivitu.

Poďakovanie patrí zdravotníkom, administratívnym pracovníkom aj dobrovoľníkom a organizátorom z univerzity. Takisto partnerskej Trnavskej univerzite v Trnave, s ktorou sme komunikovali podrobnosti a riešili i spoločne spoluprácu s mestom Trnava. Takisto veľmi pekne ďakujeme dobrovoľníkom - študentom z Fakulty sociálnych vied, ktoré nám ochotne sprostredkovali doc. O. Bočáková a prof. J. Levická.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: OPV UCM
Dátum vloženia: 25.1.2021