Aktuality

Zmena člena Vedenia UCM v Trnave

Dňom 15.2.2021 nastáva zmena vo vedení Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Na pozíciu prorektora pre kvalitu a vedu nastupuje prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. z Filozofickej fakulty UCM (poverený prorektor) a nahradí tým prof. RNDr. Petra Sýkoru, PhD., ktorý požiadal o uvoľnenie z funkcie prorektora.

P. profesorovi RNDr. Petrovi Sýkorovi, PhD. ďakujeme za kvalitne odvedenú prácu a nastupujúcemu prorektorovi prajeme veľa entuziazmu a síl na zvládnutie zodpovedného postu prorektora pre kvalitu a vedu.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 13.2.2021
Dátum aktualizácie: 19.2.2021