Aktuality

UCM na online veľtrhu vzdelávania v zahraničí

Dňa 16. februára 2021 (utorok) sa UCM v gescii rektorátneho Oddelenia vonkajších vzťahov zúčastní online veľtrhu vzdelávania v zahraničí - Study in Slovakia - ktoré je určené primárne pre záujemcov o štúdium z Ukrajiny, Ruska, Gruzínska a Bieloruska.

Naša univerzita - jej päť fakúlt a jeden inštitút - budú odprezentované a tlmočené priamo do ruského a ukrajinského jazyka, v spolupráci s jednou z našich zahraničných študentiek FSV z Ukrajiny.

Prezentácia v anglickom jazyku je k dispozícii na vyžiadanie na Oddelení vonkajších vzťahov.

Tešíme sa na všetkých záujemcov o štúdium zo zahraničia a veríme, že touto aktivitou prispejeme k tomu, aby sa od akademického roka 2021/2022 stali našimi dennými či externými študentami.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Mgr. Mgr. art. Lenka Biba Slovak
Zdroj: Oddelenie vonkajších vzťahov
Dátum vloženia: 15.2.2021