Aktuality

MANIFEST orgánov akademickej samosprávy UCM v Trnave

Manifest
orgánov akademickej samosprávy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Reprezentujúc zákonné orgány akademickej samosprávy verejnej vysokej školy, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, vydávame nasledovný manifest.

Ostro a nekompromisne odmietame pripravovanú novelu zákona o vysokých školách predstavenú ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom a štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovítom Paulisom v podobe, ktorá popiera vymoženosti nežnej revolúcie, za ktoré bojovali a vybojovali práve študenti vysokých škôl.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling sa verejne vyjadril, že naďalej trvá na predložení do medzirezortného pripomienkového konania materiál v podobe novely zákona o vysokých školách, ktorý odmietli tri reprezentácie vysokých škôl – Rada vysokých škôl, Slovenská rektorská konferencia a Študentská rada vysokých škôl. Tento materiál je v akejkoľvek podobe neopraviteľný, nakoľko stojí na princípe štátneho dirigizmu v podobe zasahovania do autonómie a ovládnutia samosprávy vysokých škôl orgánom stojacim mimo orgánov akademickej samosprávy v podobe správnej rady ovládateľnej ministrom školstva s kompetenciami nadradenými orgánom akademickej samosprávy, ktorými sú Akademický senát univerzity, rektor univerzity, akademické senáty fakúlt a dekani fakúlt.

Predstavenie uvedeného materiálu vyvolalo a naďalej vyvoláva obavy značnej časti obyvateľstva, takže je na orgánoch na to určených, aby vyhodnotili toto konanie nielen ako jednotlivcov, ale pravdepodobne aj nerozkrytej organizovanej skupiny v čase núdzového stavu.

Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a vedenie univerzity na čele s jej rektorom ostro protestujú voči svojvôli ministra školstva vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga a žiadajú návrh zákona nepredložiť do legislatívneho procesu. Týmto krokom sa pripájame k obdobným manifestom ostatných slovenských vysokých škôl.

V univerzitnom meste Trnava, dňa 1. marca 2021

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 2.3.2021
Dátum aktualizácie: 19.3.2021