Aktuality

Odovzdanie dekrétu o udelení titulu docent – doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.

Dňa 20. apríla 2021 rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave odovzdal menovací dekrét o udelení titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania systematická filozofia, doc. Mgr. Petrovi Fraňovi, PhD. z Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Novému docentovi srdečne blahoželáme.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 21.4.2021