Aktuality

Inauguračná prednáška doc. Ing. Štefana Janečka, DrSc.

Na on-line rokovaní Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, dňa 20. apríla 2021, sa konala inauguračná prednáška doc. Ing. Štefana Janečka, DrSc. z Fakulty prírodných vied UCM v Trnave, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania molekulárna biológia.

Na rokovaní členovia Vedeckej rady UCM v Trnave v tajnom hlasovaní vyslovili súhlas s návrhom Vedeckej rady FPV UCM za vymenovanie doc. Ing. Štefana Janečka, DrSc. za vysokoškolského profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania molekulárna biológia.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 21.4.2021