Aktuality

Prezidentka SR vymenovala nové profesorky UCM

Dňa 29. apríla 2021 vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová prof. Mgr. Katarínu Slobodovú Novákovú, PhD. za vysokoškolskú profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania etnológia a prof. Ing. Ivanu Butoracovú Šindleryovú, PhD. za vysokoškolskú profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejná politika a verejná správa.

Pani prezidentka v príhovore uviedla, že spoločenskovedné a humanitné odbory by sa nemali chápať iba ako príprava zamestnancov pre určité konkrétne pracovné pozície. "Ako učitelia spoločenskovedných a humanitných disciplín najlepšie viete, že vašou úlohu je vychovávať mysliacich ľudí s pevným hodnotovým zázemím, ktorí si vedia vytvoriť na veci vlastný názor, vedia ho aj podložiť argumentmi a majú morálnu silu, aby ho obhájili v názorovej konfrontácii s inými postojmi. Takíto ľudia sa dokážu uplatniť nielen v oblasti, v ktorej získali vzdelanie a titul, ale aj všade tam, kde je potrebné aktívne hľadať informácie, tvorivo ich spracovať a použiť v praxi."

Srdečne blahoželáme našim kolegyniam a prajeme veľa ďalších úspechov.

Viac TU.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 29.4.2021
Dátum aktualizácie: 30.4.2021