Aktuality

KU v Ružomberku udelila UCM Pamätnú medailu

Dňa 3. júna 2021 rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSC. udelil pri príležitosti 20. výročia Katolíckej univerzity v Ružomberku Pamätnú medailu Univerzite sv. Cyrila a Metoda.

Medaila bola udelená za významný prínos pri rozvoji Katolíckej univerzity a jej fakúlt a pretrvávajúcu veľmi dobrú spoluprácu. Rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. prevzal medailu za UCM a zaželal rektorovi univerzity veľa dobrých rozhodnutí a univerzite mnoho ďalších úspešných rokov.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 4.6.2021