Aktuality

Grantový program TATRABANKY

Nadácia Tatra banky je tu pre všetkých, ktorí sa chcú stále zlepšovať, vzdelávať a v živote niečo dosiahnuť. Prostredníctvom programov a grantov nadácia prináša nové inšpiratívne stretnutia s výnimočnými ľuďmi, podporuje najlepších študentov a vytvára atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania.
Ak chcú študenti na sebe pracovať a rozvíjať sa v tom, v čom sú naozaj dobrí, nadácia ich podporí.

Prostredníctvom grantového programu Vzdelanie pre vysokoškolákov Tatra banka podporuje vynikajúcich slovenských študentov študujúcich formou denného štúdia na niektorom stupni vysokej školy, aby rozšírili, obohatili svoje štúdium prostredníctvom doplnkového vzdelávacieho, vedeckého alebo praktického podujatia v niektorej renomovanej vzdelávacej inštitúcii v zahraničí.

Termín otvorenia: 10. mája (pondelok) 2021
Termín odovzdania projektov: 28. júna (pondelok) 2021
Celková suma grantu: 40 000 EUR
Maximálna výška podpory: 5 000 EUR

Viac informácii o programe, kritéria programu a odkaz na registráciu do programu nájdete TU.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 10.6.2021