Aktuality

Odovzdanie dekrétu o udelení titulu docent – doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.

Dňa 22. júna 2021 odovzdal rektor prof. Ing. Roman Boča, DrSc., po úspešnom habilitačnom konaní, menovací dekrét na docenta pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania verejná politika a verejná správa doc. PhDr. Jánovi Machyniakovi, PhD. z Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave.

Novému docentovi srdečne gratulujeme.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 22.6.2021
Dátum aktualizácie: 23.6.2021