Aktuality

Gratulácia rektora univerzity k ukončeniu štúdia absolventov

Milé absolventky a absolventi,

spolu so svojimi kolegami – učiteľmi i všetkými ďalšími zamestnancami si Vám dovoľujem zo srdca zagratulovať k úspešnému ukončeniu štúdia.

Skončila sa jedna etapa Vášho života, možno jedna z najkrajších, na ktorú budete dlho spomínať, a vstupujete do etapy ďalšej. Stoja pred Vami výzvy a rozhodovanie, ktorým smerom sa vybrať. Možno je to jedno z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré zrejme významne ovplyvní Váš život.

Vaša Alma mater, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Vám, verím, dala dobré a solídne základy, na ktorých môžete budovať svoje ďalšie štúdium alebo pracovné úspechy v praxi. Okrem teórie sme sa snažili sprostredkovať Vám pohľad na svet vo všetkých  súvislostiach a zákonitostiach,  a utužiť Vaše vôľové vlastnosti a vytrvalosť pre dosiahnutie vytýčeného  cieľa. Vysokoškolskí učitelia i všetci, ktorí sa podieľali na vašom štúdiu, sa snažili nadväzovať na hodnoty, ktoré Vám vštepili učitelia na predošlých stupňoch vzdelávania, prehĺbiť a upevniť  kategórie, ako sú empatia, tolerancia, múdrosť či korektnosť.

Vzdelaní ľudia sú predpokladom rozvoja a prosperity  spoločnosti a sú hybnou silou vývoja, progresu a ekonomiky. Vzdelávanie je komplexný proces, ktorý sprevádza človeka celým životom.  Dnešným Vašim úspechom Vaše vzdelávanie nekončí. Súčasnosť si žiada, aby človek sledoval, čo sa okolo neho deje a vedel vhodne reagovať. A ... len múdri ľudia vedia aj múdro reagovať a múdro konať.

Tešíme sa spolu s Vami z Vašich výsledkov, z Vášho úspechu, ktorým ste iste urobili radosť sebe i svojim blízkym.  Nezabudnite prosím poďakovať najmä svojim rodičom a blízkym, ktorí Vám na štúdium vytvorili dobré zázemie a podmienky. Zaslúžia si to.

Milé absolventky a absolventi,

svojím úsilím a vôľou ste zdolali neľahký míľnik, čím ste priniesli úžitok nielen sebe, ale i našej spoločnosti a v neposlednej rade robíte tým dobré meno i našej univerzite.

Prajeme Vám spoločne veľa úspechov, v tejto neľahkej, pandémiou poznačenej dobe, pevné  zdravie a hlavne – správne rozhodnutia.

Budúcnosť je Vaša a záleží len na Vás, ako s ňou naložíte. Bude na Vás klásť  určite vysoké nároky, ale vy máte všetky predpoklady vzniknutým prekážkam čeliť,  ísť za svojimi cieľmi a dosiahnuť ich.

Gaudeamus igitur
Iuvenes dum sumus.

Vivat academia,
Vivant professores,
Vivat membrum quod libet,
Vivant membra quae libet;
Semper sint in flore.

S úctou

Prof. Ing. Roman Boča, Ph.D.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 6.7.2021