Aktuality

FSV zapojená v projekte GUIDE

GUIDE (Growing Up in Digital Europe) je skratka pre prvú európsku medzinárodnú generačnú štúdiu, ktorá by mohla byť voľne preložená ako „Dospievanie v digitálnej Európe“.

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave je hrdá na to, že môže byť súčasťou tejto štúdie, ktorá bola zaradená do Európskeho Strategického Fóra o Výskumných Infraštruktúrach 2021 (ESFRI), čo signalizuje, že patrí medzi najkvalitnejšie a najhodnotnejšie výskumné infraštruktúry v Európe.

Viac sa dočítate v tlačovej správe.
(Zdroj: http://www.fsvucm.sk)

Informácie nájdete aj na:
https://www.esfri.eu/esfri-roadmap-2021
https://www.esfri.eu/latest-esfri-news/new-ris-roadmap-2021
https://www.eurocohort.eu/news/announcement-esfri-2021-roadmap-success/id/175

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 20.7.2021