Aktuality

Podpis zmluvy na kreatívne centrum FMK UCM

Štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR Zuzana Kumanová, navštívila dňa 19.7.2021 Fakultu masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, vzhľadom na pridelenú finančnú podporu na vznik kreatívneho centra.

Zmluvne viazaná výška celkových oprávnených výdavkov pre kreatívne centrum UCM je viac ako 1, 4 milióna eur. V zastúpení rektora UCM prijal delegáciu MK SR vedenú štátnou tajomníčkou prorektor doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. a dekanka FMK UCM doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. Štátna tajomníčka si po podpise zmluvy prezrela i priestory FMK na Skladovej ulici v Trnave.

Viac:
https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/ministerka-kultury-a-statna-tajomnicka-osobne-podporili-proces-budovania-kreativnych-centier-v-trnavskom-kraji/

https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2831/

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 22.7.2021