Aktuality

Verím, že vakcinácia je v súčasnosti tá správna cesta...

Milé študentky a študenti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, vážené kolegyne a kolegovia.

Blíži sa september a s ním i začiatok nového akademického roka 2021/22. Všetci by sme si priali, aby sme začínali bežný rok, ako bolo zvykom v minulých rokoch, so slávnostným otvorením nového akademického roku v aule univerzity, kde sme sa vždy po lete stretli, podali si ruky, zrekapitulovali predošlý rok, porozprávali sa, čo sme robili v lete, ale aj o tom, čo nás čaká a na čom budeme spolupracovať v novom roku. Následne sme sa rozišli do študovní, na pracoviská, a do laboratórií vykonávať svoju bežnú pracovnú činnosť a študovať.

Ale všetko je iné. Na základe situácie s ochorením COVID 19 a pandemickou situáciou sa musíme vyhýbať hromadným stretnutiam, aby sme zbytočne nedávali príležitosť na šírenie vírusu. Zmenili sa spôsoby vzájomných kontaktov a komunikácie i výučby.

Ako ja vidím túto situáciu a ako ju hodnotím? Verím odborníkom, pozorne sledujem ich vyjadrenia a po zvážení ich vyjadrení a súčasných poznatkov o tejto problematike vidím v súčasnosti asi jedinú cestu – očkovanie čo najvyššieho počtu študentov a zamestnancov. Prečo? Aby sme sa mohli stretávať na prezenčnej výučbe, aby mohli študenti bývať na internáte, aby mohla fungovať jedáleň, zamestnanci sa stretávať na poradách a v kanceláriách, výskumníci mohli skúmať, teda aby sme mohli fungovať relatívne „normálne“.

Preto apelujem na Vás, študentky a študentov, ale aj pedagógov a všetkých zamestnancov UCM v Trnave, aby ste sa dali čo najskôr zaočkovať.

Buďme príkladom aj pre ďalších obyvateľov regiónu, veď kto iný, ako vedec, vysokoškolák, príslušník akademického spoločenstva má najbližšie k vede a vedeckým poznatkom? Kto by mal mať schopnosť urobiť si úsudok a prikloniť sa k objektívnym zisteniam, ak nie akademická komunita?

Ďakujem Vám, že ste zodpovední a verím, že sa stretneme všetci na prahu nového akademického roka zdraví a s elánom budeme čeliť výzvam, ktoré nám rok prinesie.

S prianím spoločných úspechov

Prof. Ing. Roman Boča, DrSc., rektor UCM v Trnave

V univerzitnom meste Trnava, dňa 12. augusta 2021

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 16.8.2021
Dátum aktualizácie: 26.8.2021