Aktuality

Oznam rektora UCM k aktuálnej epidemickej situácii

Vedenie UCM intenzívne zbiera a triedi informácie týkajúce sa aktuálnej epidemickej situácie. Postupne sa zaoberá aktuálnymi všeobecne platnými predpismi v SR súvisiacimi s opatreniami na ochranu voči COVID 19 a rieši to, čo je potrebné.

Krízový štáb UCM zasadne dňa 6. septembra 2021 a posúdi nasledovnú agendu:

  1. Vyhodnotenie nepovinného dotazníka o zaočkovanosti
  2. Režim vstupu do budov UCM, opatrenia
  3. Režim jedálne, opatrenia
  4. Režim internátu, opatrenia
  5. Materiálne zásoby, existujúce a plánované
  6. Náhradné administratívne priestory
  7. Očkovanie študentov a zamestnancov,  zabezpečenie možnosti očkovania v septembri v priestoroch školy
  8. Karanténa zahraničných študentov
  9. Spoločný postup trnavských univerzít. 
Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 19.8.2021