Aktuality

Stretnutie rektorov trnavských univerzít a dekana s predsedom TTSK

Na pôde Trnavského samosprávneho kraja sa dňa 23.8.2021 stretli rektori oboch trnavských univerzít – prof. Ing. Roman Boča, DrSc. a prof. PaedDr. René Bílik, CSc., dekan MTF STU prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom.

Župan TTSK sa informoval o príprave nového akademického roka a pripravenosti na epidemiologicky bezpečné vzdelávanie, ktoré by mohlo prebiehať prezenčnou formou. Diskutovali sa aktuálne otázky spojené s Covid 19, možnosti očkovania proti ochoreniu Covid-19 pre študentov a zamestnancov univerzít a ďalšie prípadné opatrenia.

Predstavitelia akademickej obce i župan TTSK vyjadrili odhodlanie pokračovať v doterajšej plodnej spolupráci na základe uzatvorených memoránd o spolupráci aj v budúcnosti.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 24.8.2021