Aktuality

Kongres Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni - Pozvánka

Fakulta zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, srdečne pozvýva na V. Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni, ktoré sa uskutočnia prezenčnou formou, v dňoch 14. - 15. 10. 2021 v Kongresovom centre Kúpeľného ostrova v Piešťanoch.

Na ich organizácii sa významne podieľa i Slovenská komora fyzioterapeutov, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Sanatória Klimkovice, ako i Centrum rehabilitácie – CEREMINA, n. o. Šúrovce.

Pre tento ročník organizátori pripravili zaujímavé spektrum odborných tém, ktoré reagujú na pandémiou ochorenia COVID-19 podmienené zmeny vo formách zdravotníckej starostlivosti (telemedicína a telerehabilitácia, respiračná fyzioterapia), ale reagujú i na demografický vývoj v Slovenskej republike (špecifiká fyzioterapie u starých a krehkých osôb).

Pozvanie vedenia fakulty prijali i významní zahraniční odborníci.

Záštitu nad podujatím prevzali prof. Ing. Roman Boča, DrSc., rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister zdravotníctva SR

Viac info TU.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 9.9.2021
Dátum aktualizácie: 16.9.2021