Aktuality

UCM vyjadruje znepokojenie nad akademickou slobodou v Afganistane

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave prináša vzdelanie všetkým vrstvám spoločnosti bez rozdielu na pohlavie, vierovyznanie, vek a rasu, pretože len kvalitne vzdelaná spoločnosť dokáže byť dobrým základom pre fungovanie moderného, súčasného a prosperujúceho štátu. Naša univerzita podporuje rozvoj slobodného a kritického myslenia, ktoré je zdrojom inovácií a objavov potrebných pre neustále napredovanie spoločnosti.

Cítime hlboké znepokojenie nad aktuálnymi politickými a spoločenskými zmenami v Afganistane, nakoľko by mohli viesť k ohrozeniu hodnôt, ktoré naša akademická obec považuje za dôležité. Preto sa UCM, ako spoluzakladajúca organizácia, pripája k výzve „Scholar At Risk“ ako vyjadrenie podpory našim kolegom v Afganistane. UCM je otvorená aj pre študentov z týchto kritických krajín a schopná ponúknuť po splnení podmienok vzdelanie aj pre študentov z Afganistanu. 

Nadväzujúc na poslanie tejto výzvy UCM prispieva k vytvoreniu adekvátneho rámca pre aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o situácii v Afganistane . O jednotlivých aktivitách budeme študentov aj verejnosť priebežne informovať.

Scholars at Risk Slovakia

UCM ako spoluzakladateľ SAR

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 14.9.2021
Dátum aktualizácie: 17.9.2021