Aktuality

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás vo veku 70 rokov navždy opustil doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc.

Pán docent svojou odbornosťou, ľudským prístupom a charizmou, navždy ostane v našich srdciach. Bol vynikajúcim odborníkom- reumatológom, ale i pedagógom, ktorý sa zaslúžil o rozvoj Fakulty zdravotníckych vied UCM.
Posledná rozlúčka s našim kolegom bude dňa 16.9.2021 o 13.00 v Malženiciach.

Česť jeho pamiatke.

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. poverený funkciou dekana FZV UCM

Parte

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 14.9.2021