Aktuality

Psychologická podpora a poradenstvo

Práca, štúdium, rodina, osobný život - každý z nás môže občas mať pocit, že je toho na neho priveľa. Navyše, v aktuálnej situácii plnej neistoty a rôznych zmien, na ktoré sa musíme rýchlo adaptovať, čelíme ešte vyššiemu tlaku ako obvykle. Únava, stres, prežívanie úzkosti, intenzívny smútok a/alebo hnev, konflikty...to je len niekoľko možných dôsledkov.

Práve takéto situácie môže pomôcť zvládnuť školený odborník, či už osobne, na telefonickej linke alebo online. Prekonaním samého seba a požiadaním o pomoc a podporu možno predísť znásobeniu ťažkostí.

Univerzita má k dispozícii odborné pracovisko, v ktorom pôsobia skúsené zamestnankyne Filozofickej fakulty - psychologickú poradňu pre zamestnancov a študentov:

PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA UCM PRE ŠTUDENTOV A ZAMESTNANCOV

Psychologicko-poradenské činnosti aktuálne zabezpečujú štyri psychologičky z Katedry psychológie pod odbornou garanciou supervízora so samostatnou licenciou.

Ak potrebujete psychologickú oporu pri aktuálnej krízovej situácii, poradenstvo pri zvládaní záťaže, či nasmerovanie pri riešení psychických problémov, kontaktujte mailom niektorú z kolegýň z Filozofickej fakulty:
http://kpsych.ff.ucm.sk/sk/psychologicka-poradna/

Psychologická poradňa má k dispozícii odborníkov z rôznych oblastí psychológie pre potreby jednotlivých klientov. Psychologicko-poradenské činnosti aktuálne zabezpečujú štyri psychologičky z Katedry psychológie pod odbornou garanciou supervízora so samostatnou licenciou. Jednotliví psychológovia sú k dispozícii klientom priamo v poradni, pričom rozsah stretnutí sa stanovuje individuálne.
Stretnutie si môžete dohodnúť prostredníctvom e-mailu u Vami vybranej psychologičky. Psychologická poradňa poskytuje jednorazové konzultácie, ale aj pravidelnú poradenskú činnosť. 
Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou sa aktivity poradne presúvajú do online priestoru. Mailom si môžete dohodnúť čas a spôsob, ako sa konzultácia bude realizovať (telefonát, videohovor, ...).

 

doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. slavka.demuthovajohn(zav.)doeucm.sk
Mgr. Ivana Václaviková, PhD. ivana.vaclavikovajohn(zav.)doeucm.sk
Mgr. Jana Holienková, PhD. jana.holienkovajohn(zav.)doeucm.sk
PhDr. Jana Hubinská, PhD. jana.hubinskajohn(zav.)doeucm.sk

Kontakt:
http://kpsych.ff.ucm.sk/sk/kontakt/

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 22.9.2021