Aktuality

Ekologická súťaž na UCM

Milé študentky a študenti,
ste kreatívni a záleží Vám na životnom prostredí našej planéty?
Zapojte sa do študentskej súťaže o vytvorenie a realizáciu projektu zameraného na riešenie ekologických problémov a posilnenie povedomia o ochrane životného prostredia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Súťažné projekty by mali spĺňať tri hlavné kritériá:

  • Ekologická originalita – čím je projekt jedinečný a zaujímavý pre budovanie tzv. zelenej univerzity,
  • Ekologický zámer – ako môže projekt ovplyvniť zlepšenie životného prostredia v prostredí UCM v Trnave, napr. úspora energie, minimalizácia spotreby vody, podpora ekologickej dopravy pre študentov a zamestnancov, zníženie produkcie odpadu, obmedzenie potravinového plytvania, minimalizovanie uhlíkovej stopy textilnej produkcie (minimalistický šatník), ekologické bývanie na internáte, ...
  • Ekologický rozpočet – financie projektu by mali byť prevážené prínosmi (výhodami) z realizácie projektu.

Do súťaže o ekologický nápad sa môžu prihlásiť jednotlivci a celé tímy (študijné skupiny) denných alebo externých študentov UCM v Trnave.

Vyhlásenie výzvy: 4. 10. 2021
Predloženie projektových zámerov: do 1. 6. 2022
Vyhodnotenie návrhov: 30. 6. 2022 (hodnotiaca komisia)

Víťazný návrh ekologického projektu bude odmenený sumou do výšky 2 000,- EUR. V prípade, že hodnotiaca komisia vyberie viacero kvalitných návrhov projektov, finančná prémia bude rozdelená medzi jednotlivých ich predkladateľov (súťažiacich).

Kontaktná osoba:   prorektor pre vzdelávanie - PhDr. Michal Lukáč, PhD., michal.lukac(zav.)ucm.sk

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 5.10.2021
Dátum aktualizácie: 5.5.2022