Aktuality

Pozrite si nové ponuky štipendií a pobytov SAIA

SAIA – AKTUÁLNE PONUKY A PODUJATIA

Celé doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo florencii (EUI) – webinár
Európsky univerzitný inštitút vo Florencii (EUI) pozýva záujemcov o celé doktorandské štúdium na webinár, ktorý bude venovaný otázkam týkajúcich sa štúdia a študentského života na Európskom univerzitnom inštitúte.
Webinár sa uskutoční on-line prostredníctvom platformy Zoom dňa 13. októbra 2021 od 15.00 hod. do 16.00 hod. (CET).

Viac informácii nájdete TU.

Akcia Rakúsko – Slovensko
Najbližší termín na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko je 15. 10. 2021.
V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

  • cielená projektová podpora Akcie,
  • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie.

https://www.aktion.saia.sk/sk/aktuality/akcia-r-sr-projekty-15.10.2021
Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty
https://www.aktion.saia.sk/sk/aktuality/akcia-r-sr-stipendia-15.10.2021

V rámci Akcie Rakúsko - Slovensko sa môžu v roku 2021 uchádzať žiadatelia o nasledujúce štipendiá:

  • výskumné pobyty pre doktorandov (3 – 6 mesiacov),
  • výskumné pobyty pre excelentných postdoktorandov (3 – 6 mesiacov),
  • pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/inžinierskej diplomovej práce (1 – 3 mesiace).
    Kompletná informácia o projektoch je uverejnená na http://www.aktion.saia.sk v časti Projekty Akcie.

Priamy link na podávanie projektových žiadostí je http://www.scholarships.at.

Ruská  federácia – zmena termínu podávania žiadostí na štipendijné pobyty
Dovoľujeme si informovať uchádzačov o štipendijné pobyty v Ruskej federácii udeľované na základe medzivládnej bilaterálnej dohody, že na základe podmienok z ruskej strany bol termín podávania žiadosti o štipendijné pobyty zmenený.
V prípade záujmu o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody je potrebné, aby uchádzač najskôr podal žiadosť podľa podmienok ruskej strany do stanoveného termínu. Následne si uchádzač musí podať žiadosť v SAIA, n. o. do stanoveného termínu uzávierky podávania žiadostí (základnou podmienkou v tomto prípade je, že žiadateľ preukáže, že si podal žiadosť o pobyt v Ruskej federácii podľa podmienok ruskej strany).

Viac informácií nájdete TU

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Mgr. Simona Štefíčková
Zdroj: Oddelenie vonkajších vzťahov UCM
Dátum vloženia: 5.10.2021