Aktuality

Petícia za zachovanie akademickej samosprávy na VŠ

Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského, Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých škôl s podporou Klubu dekanov spustili petíciu za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách. Petícia podporuje zmysluplné reformy, zásadne však odmieta predložený návrh novely vysokoškolského zákona, pretože obmedzuje akademické slobody a dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom.

Celé znenie petície:
"My, učitelia, výskumníci, študenti, zamestnanci a zástupcovia slovenských vysokých škôl, máme záujem neustále sa zlepšovať, usilovať sa o kvalitné vzdelávanie a podporovať zmysluplné reformy.
Zásadne však odmietame predložený návrh novely vysokoškolského zákona, pretože obmedzuje akademické slobody a dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom, ktorí by tak mohli úplne ovládnuť vysoké školy, ich majetok a blokovať im všetky dôležité rozhodovacie procesy. Nechceme návrat do obdobia spred roku 1989.
Žiadame preto predkladateľa, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, stiahnuť aktuálny návrh novely, vrátiť sa k vecnej diskusii a nastaviť vysokoškolský zákon tak, aby pripravil prostredie pre skutočné zvyšovanie kvality univerzít a zredukovanie odlivu študentov a výskumníkov do zahraničia v záujme budúcnosti a konkurencieschopnosti Slovenska."

Predseda petičného výboru:

Dr. h. c. prof. Dr. Ing.  Oliver Moravčík,  rektor STU

Petičný výbor: 

Dr. h. c. prof. Dr. Ing.  Oliver Moravčík,  rektor STU
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda RVŠ
Bc. Filip Šuran, predseda ŠRVŠ

Petíciu je možné podporiť na: https://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_akademickej_samospravy_na_vysokych_kolach

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 9.11.2021
Dátum aktualizácie: 7.12.2021