Aktuality

UCM podporuje PROTEST ZA SLOBODNÉ UNIVERZITY 16.11.2021

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave podporuje Protest za slobodné univerzity 16.11.2021.

Na podporu požiadaviek vysokých škôl a ich reprezentácií sa uskutoční protestná akcia v predvečer výročia Nežnej revolúcie, dňa 16. novembra o 13.00 hod., na Šafárikovom námestí v Bratislave.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave protest podporuje a s porozumením prijme dobrovoľnú účasť svojich študentov a zamestnancov na tomto proteste.

 

S cieľom podporiť protest a umožniť študentom a zamestnancom prejaviť svoj slobodný názor, rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje na deň 16.11.2021 pre študentov univerzity rektorské voľno.
Pre zamestnancov, ktorí sa chcú protestu v Bratislave zúčastniť, udeľuje na nevyhnutný čas, pracovné voľno s náhradou mzdy na základe priepustky od nadriadeného vedúceho zamestnanca.

Viac info:

Hlavným organizátorom protestu je Univerzita Komenského v Bratislave (UK), protest bol iniciovaný spoločne so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave (STU) a s vysokoškolskými reprezentáciami - Radou vysokých škôl (RVŠ) a Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ). Slovenská rektorská konferencia (SRK) už dávnejšie vyjadrila nesúhlas s predloženou novelou zákona a žiadala jej stiahnutie z medzirezortného pripomienkového konania.

Novela zákona v predloženej paragrafovej podobe sa ani jedným slovom nezmieňuje o kvalite vysokých škôl, hoci tento atribút sa používa na zdôvodnenie potreby nového zákona. Kvalitu vysokých škôl už rieši iný zákon, ktorého implementácia na vysokých školách práve prebieha. Naopak, zavádza štátny dirigizmus v podobe kompetencií Správnej rady nadradených orgánom Akademickej samosprávy.

Predložená podoba zákona nerieši aktuálne potreby vysokého školstva a to sú:

1. masívny odchod maturantov študovať do zahraničia,
2. podfinancovanie slovenských vysokých škôl vrátane neúmerne nízkych platov vysokoškolských pedagógov,
3. zastaraná infraštruktúra v podobe chátrajúcich budov, internátov a výbavy,
4. absencia koncepcie podpory deficitných študijných odborov,
5. absencia stabilizačných mechanizmov v podobe stabilizačných štipendií a stabilizačných bytov.

Pozn: Pri proteste treba zachovať všetky bezpečnostné opatrenia ako sú odstupy, dezinfekcia a prekrytie horných dýchacích ciest (dôrazne sa  odporúča respirátor).

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 10.11.2021
Dátum aktualizácie: 18.11.2021