Aktuality

Úspech projektu ERASMUS+ riešeného na KG FF UCM

Práca a angažovanosť členov Katedry germanistiky  Filozofickej fakulty UCM do projektovej činnosti v programe Erasmus+ priniesla v roku 2021 svoje zaslúžené ovocie.

Pochváliť sa môže mimoriadne vysokým hodnotením ukončeného projektu 

Internacionalizácia a rozvoj doktorandského štúdia (2018-1-SK01-KA203-046375),

ktorý pri svojom záverečnom hodnotení získal 96 zo 100 možných bodov, na základe čoho bol na platforme výsledkov Erasmus+ (Erasmus+ Project Results) označený známkou GOOD PRACTICE. Toto hodnotenie získava len približne 10% všetkých úspešne skončených projektov, preto je pre fakultu vyznamenaním.

Ako príklad dobrej praxe bol tento projekt zaradený aj v slovenskom portáli To dá rozum venovanom kvalite vzdelávania na Slovensku a zahŕňajúcom odporúčania pre zlepšenie školstva, kde môžeme byť pozitívnym príkladom pre ostatných.
https://todarozum.sk/priklad-dobrej-praxe/134/internacionalizacia-a-rozvoj-doktorandskeho-studia/

Viac o projekte aj ďaľších úspešných projektoch FF UCM: https://ff.ucm.sk/sk/aktuality/detail/1312/

Zdroj: https://ff.ucm.sk/

 

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 11.11.2021