Aktuality

Konferencia Ochrana ovzdušia 2021

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie OCHRANA OVZDUŠIA 2021. Pripravený je hodnotný program v rámci vybraných tém, ktoré súvisia s aktuálnou problematikou v oblasti ochrany ovzdušia.

Konferencia je určená pre firmy pôsobiace v tejto oblasti a zástupcov štátnej správy a verejnej správy, univerzít, ako aj pre expertov, aby si navzájom mohli vymeniť skúsenosti a prediskutovať aktuálne problémy.

Organizátori:

  • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
  • Ministerstvo životného prostredia SR
  • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Slovenská inšpekcia životného prostredia
  • Slovenský hydrometeorologický ústav
  • Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
  • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno, ČR
  • European Science and Research Institute (ESRI), Zvolen, SR
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, SR
  • Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha, ČR

Termín: 24. – 26. november 2021
Miesto konania: Bratislava, Hotel SAFFRON**** , alebo on line
Radlinského 27, 811 07 Bratislava
Rokovacie jazyky: slovenčina, čeština
Uzávierka prihlášok: 16. november 2021

Vyplnenú záväznú prihlášku je potrebné poslať prostredníctvom elektronického formulára prihlášky na http://www.kongres-studio.sk  alebo e-mailom.

Pozvánka PDF

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 11.11.2021