Aktuality

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 27. novembra 2021 nás navždy opustil Ing. Jozef Kšiňan, dlhoročný pracovník rektorátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 3. decembra 2021 o 14.00 hod. v Dolných Zeleniciach

Česť jeho pamiatke.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 30.11.2021
Dátum aktualizácie: 2.12.2021