Aktuality

10 rokov Fakulty sociálnych vied UCM

V týchto dňoch oslavuje Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 10 rokov svojho úspešného pôsobenia.

História FSV UCM sa začala písať 1. decembra 2011. Zakladajúca osobnosť a neskôr aj prvý dekan Fakulty sociálnych vied UCM Peter Horváth v tento deň slávnostne prebral Zriaďovaciu listinu z rúk rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Jozefa Matúša.

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave vznikla na podklade úspešne fungujúcej katedry politológie Filozofickej fakulty univerzity.

Ešte pred vznikom samotnej FSV boli štúdium a aktivity politologického pracoviska zastrešované istým medzistupňom – Inštitútom sociálnych vied. Práve v tomto čase vznikli úvahy o rozšírení pracoviska o ďalšie katedry. Menovite išlo o katedru verejnej správy a katedru sociálnych služieb a poradenstva. Samozrejme, dedičstvo pracoviska politológie ostávalo zachované. A práve tieto tri katedry dnes tvoria piliere a jadro vzdelávania, vedecko-výskumnej činnosti, spolupráce s praxou, ale najmä to, čo tvorí samotný odborný a vedecký profil fakulty – ľudský kapitál v oblasti spoločenských vied.

„V ďalšej dekáde chceme stavať na pilieroch inovatívnosti, expertnosti a práce s praxou s ohľadom na aktuálne trendy“, hovorí súčasný dekan FSV UCM, Jaroslav Mihálik.

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda aktívne vzdelávaním, výskumom a spoluprácou s praxou vzdeláva študentov k odbornosti v oblasti verejnej správy, európskych politík a sociálnych služieb. Za prvých 10 rokov sa nielen etablovala, ale sa aj naučila, ako správne manažovať procesy kontinuálneho vzdelávania tak, aby fakulta v ďalších rokoch svojej existencie bola považovaná za inštitúciu vychovávajúcu vynikajúcich odborníkov v oblasti sociálnych vied na Slovensku.

Vedenie univerzity aj zamestnanci UCM v Trnave prajú fakulte úspešné ďalšie odborné napredovanie a upevňovanie svojho miesta v rámci slovenských akademických inštitúcií.

Viac na webe FSV špeciálne k tejto príležitosti: https://10rokov.fsvucm.sk
Videopríhovor dekana FSV: TU

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 1.12.2021
Dátum aktualizácie: 2.12.2021