Aktuality

Zmena vydávania diplomov

Diplomy sa vydávajú po telefonickej alebo e-mailovej dohode každý utorok v čase od 08:30 hod. do 11:00 hod. na prízemí v miestnosti S0.6 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda, Nám. J. Herdu 2 v  Trnave.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Zuzana Mikulková, MBA.
Zdroj: Organizačné oddelenie UCM
Dátum vloženia: 2.12.2021