Aktuality

Slovenskí vedci s najvyšším Hirschovým indexom

Hirschov index (iné názvy: H-index, h-index) je jedným z medzinárodných ukazovateľov výkonu vedca.
H-index udáva, koľko najcitovanejších článkov autora má rovnaký alebo väčší počet citácií, ako je poradie článku vytvorené na základe počtu citácií. Oproti obyčajnému citačnému ohlasu jedného článku (napr. 5-krát citovaný) je Hirschov index hromadným ukazovateľom citácií všetkých článkov daného autora.

Hodnota H-indexu sa zvyšuje počtom vedeckých štúdií, ktorých odbornosť potvrdzuje vysoká citovanosť. Ide o počet zmienok iných vedcov, v ktorých sa odvolávajú na danú štúdiu. Hirschov index nesie meno fyzika Jorgeho Eduarda Hirscha, ktorý o ňom publikoval článok v roku 2005.
H-index udáva, koľko najcitovanejších článkov autora má rovnaký alebo väčší počet citácií, ako je poradie článku vytvorené na základe počtu citácií.
Používa sa v scientometrii (hodnotenie vedeckej výkonnosti) a bibliometrii (kvantitatívna analýza vedeckých dokumentov).
Viac: https://vedanadosah.cvtisr.sk/ine/hirschov-index/

V doleuvedenom linku je preklik na rebríček slovenských vedcov zostavený podľa Hirschovho indexu tak, ako je vypočítaný v Študovni Google. V rebríčku sú zahrnutí iba slovenskí vedci a vedkyne s kontom v Študovni Google a s h-indexom 30 alebo vyšším.
https://www.slovenskivedci.sk/

UCM má v rebríčku tiež svoje zastúpenie

 

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 11.1.2022
Dátum aktualizácie: 27.1.2022