Aktuality

Zasadnutie Rady vysokých škôl SR na UCM

V dňoch 13. a 14. januára 2022 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnilo zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl Slovenskej republiky.

Hlavnými témami zasadnutia boli prerokovanie návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2022 a informácie k návrhu novely zákona o vysokých školách. Taktiež sa diskutovalo a radikálnom znižovaní dotácie pre vysoké školy a jeho dopade na existenciu univerzít. RVŠ SR považuje znižovanie dotácie za likvidačné a spôsobujúce kritické ohrozenie kvality vzdelávania a tvorivej činnosti VVŠ, čo je v rozpore s deklarovanými zámermi vlády SR v oblasti ďalšieho zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Zasadnutia sa zúčastnili aj rektor UCM v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc., štátny tajomník MŠVVaŠ SR MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD., MPH., poverená generálna riaditeľka Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Ing. Zuzana Vráblik,  generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Mgr. Róbert Ševčík, PhD., predsedníčka Klubu dekanov doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., predseda OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Ing. Pavel Ondek, riaditeľ Odboru stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl MŠVVaŠ prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. PaedDr. René Bílik, CSc. a ďalší hostia.

Uznesenia zo zasadnutia pléna Rady vysokých škôl SR dňa 14.1.2022 dostupné TU.

Fotogaléria

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof.
Dátum vloženia: 18.1.2022