Aktuality

Oznam pre študentov

Upozorňujeme študentov, že z bezpečnostných dôvodov bude od 7. februára 2022 pri prihlásení do Office365 (čiže Outlook – pošta, Teams a ostatné) z cudziny (okrem Českej republiky) vyžadované overenie kódom z SMS.

Pre tento účel musíte mať nastavené mobilné telefónne číslo v Office365.
Ak viete, že budete cestovať mimo územia Slovenskej republiky (alebo už ste) a budete potrebovať prístup do Office365, je potrebné ešte pre samotným odchodom si nastaviť telefónne číslo.

Postup:

  1. prihláste na stránku https://aka.ms/mfasetup cez IDOjohn(zav.)doeucm.sk a svoje heslo do Office365 (Teams, Outlook, …),
  2. zadajte svoje mobilné číslo podľa nastavení z obrázka: https://www.ucm.sk/docs/cikt/manuals/office365/mfa.png
  3. postupujte podľa ďalších zobrazených inštrukcií.

Ak nechcete zadávať svoje telefónne číslo Microsoftu, tak v kroku 2) vyberte Overovacia aplikácia. Overovanie nebude teda prebiehať opisovaním kódu z SMS, ale potvrdením v appke v mobilnom telefóne.

Ak už ste tento postup v minulosti absolvovali, nastavenie tel. čísla nie je potrebné. Taktiež Vás žiadame o zmenu hesla, najmä ak Vaše heslo je rodné číslo (heslo si zmeníte vo svojom profile napr. vo webovom Outlooku). Heslo je možné zmeniť až po nadefinovaní telefónneho čísla podľa postupu vyššie. Prípadné otázky alebo problémy smerujte na servisjohn(zav.)doeucm.sk zo svojho univerzitného e-mailu.

Ďakujeme za pochopenie.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Mgr. Matej Lackovič
Zdroj: CIKT UCM
Dátum vloženia: 27.1.2022