Aktuality

Návšteva diplomatov Indonézskeho veľvyslanectva na UCM

Dňa 27.01.2022 členovia Veľvyslanectva Indonézskej republiky uskutočnili zdvorilostnú návštevu našej univerzity.

Diplomatka Widya Christinasari a diplomat Franky Silalahi z indonézskeho veľvyslanectva prijala v zastúpení rektora univerzity prorektorka pre vonkajšie vzťahy doc. Mgr. Idikó Matušíkovou, PhD.  spolu s dekankou Filozofickej fakulty UCM prof. Mgr. Katarínou Slobodovou Novákovou, PhD. a prodekankou doc. PaedDr. Monikou Hornáček Banášovou, PhD. Diplomat spolu s prorektorkou ocenili doterajšie aktivity a spoluprácu UCM, predovšetkým FF UCM, s indonézskymi univerzitami, ktoré bližšie popísala dekanka Filozofickej fakulty UCM.
Prorektorka doc. Matušíková stručnou prezentáciou oboznámila hostí  s našou univerzitou, ponukou študijných programov, oblasťami výskumu a celkovo pôsobením UCM. S hosťami sa zhodli na možnosti spolupráce v ďalších oblastiach, vrátane výskumu pre ochranu poľnohospodárskych plodín a ochranu životného prostredia, ako aj výskumu v oblasti tradičnej medicíny.
Členovia veľvyslanectva sa informovali o možnostiach prezentovania indonézskej kultúry na pôde UCM, a získali podporu a  prísľub UCM  pre konkrétne spoločné aktivity, najmä v oblasti etnológie a indonézskych umeleckých postupov.
Hostia z Indonézie vyjadrili podporu záujmu UCM o prehĺbenie doterajšej spolupráce s indonézskymi univerzitami a prisľúbili pomoc pre nadviazanie novej spolupráce s univerzitami najmä po období poznačenej pandémiou.

Fotogaléria

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 28.1.2022
Dátum aktualizácie: 31.1.2022