Aktuality

Ocenenie Európska značka pre jazyky 2021 pre FF UCM

Katedra germanistiky Filozofickej fakulty UCM sa môže pochváliť získaním prestížneho ocenenia Európska značka pre jazyky 2021, ktoré získala za úspešnú realizáciu a koordináciu projektu Erasmus+ (2018-1-SK01-KA201-046316) Problemorientierter Soft-CLIL-Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht / Problémovo orientovaná metóda CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov s výnimkou angličtiny.

Cieľom projektu bolo naučiť študentov gymnázií zo štyroch rôznych projektových krajín určité tematicky orientované zručnosti a vedomosti, ktoré sa v učebných osnovách gymnázií uvádzajú zriedkavo alebo vôbec, a to s využitím moderných a účinných didaktických prístupov. Zameranie projektu je orientované na dva neanglické cudzie jazyky (nemčina, ruština), ktoré majú pomerne silné postavenie v oblasti ekonomiky a kultúry.

Ocenenie bolo odovzdané v piatok 28. 01. 2021 na medzinárodnej konferencii Vízie Erasmus+.  

Odovzdávanie ocenení (video, FF 3:20 min.) TU.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 31.1.2022