Aktuality

KANDIDÁTI NA FUNKCIU REKTORA UCM V TRNAVE 2022 – 2026

Na základe príslušných ustanovení Štatútu UCM v Trnave, Volebného poriadku pre voľbu kandidáta na rektora UCM a harmonogramu volieb boli do 4. 2. 2022 do 12.00 hod. doručené písomné návrhy kandidátov na rektora pre voľbu kandidáta na rektora dňa 22. 2. 2022.

Písomné návrhy splnili podmienky stanovené vo vnútornom predpise univerzity – Volebný poriadok pre voľbu kandidáta na rektora.

Kandidáti na funkciu rektora:

Životopisy a volebné tézy kandidátov budú zverejnené v stredu 9. 2. 2022.

Voľby kandidáta na rektora sa uskutočnia na zasadnutí Akademického senátu UCM dňa 22. 2. 2022 o 13.00 hod. v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ceste v Trnave.

Verejné predstavenie kandidátov na funkciu rektora a prezentácia ich volebných téz sa uskutoční na zasadnutí akademickej obce UCM v Trnave dňa 15. 2. 2022 o 13.00 hod. v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ceste v Trnave, v režime OP s kapacitou max. 200 osôb (Vyhl. ÚVZ SR č. 5/2022). Zo zasadnutia akademickej obce bude zabezpečený stream a link uverejnený na webe univerzity. Členovia akademickej obce univerzity, ktorí sa nemôžu zasadnutia zúčastniť, môžu otázku položiť prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo ju neanonymne adresovať predsedovi AS UCM v Trnave do 14. 2. 2022 do 10.00 hod. e-mailom na jan.visnovskyjohn(zav.)doeucm.sk.

doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof.
predseda AS UCM v Trnave  

doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.
predsedníčka VaMK AS UCM v Trnave                                         

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof.
Zdroj: AS UCM
Dátum vloženia: 7.2.2022
Dátum aktualizácie: 16.2.2022