Aktuality

Pozvánka na zasadnutie akademickej obce UCM - LIVESTREAM

Predseda Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof., pozýva akademickú obec a zamestnancov UCM na PREDSTAVOVANIE KANDIDÁTOV NA FUNKCIU REKTORA, ktoré sa uskutoční 15. 2. 2022 o 13.00 hod. v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ceste v Trnave.

Kandidáti:

  • doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD., mim. prof., FMK UCM
  • prof. Ing. Roman Boča, DrSc., FPV UCM
  • doc. Ing. Renata Nováková, PhD., mim. prof., IM UCM
  • prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., FF UCM

Program:

  1. otvorenie,
  2. vystúpenie kandidátov na rektora,
  3. diskusia s kandidátmi na rektora,
  4. záver.

Režim OP, kapacita max. 200 osôb prezenčne (Vyhl. ÚVZ SR č. 5/2022). Členovia akademickej obce univerzity, ktorí sa nemôžu zasadnutia zúčastniť, môžu otázku položiť prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo ju neanonymne adresovať predsedovi AS UCM v Trnave do 14. 2. 2022 do 10.00 hod. e-mailom na jan.visnovskyjohn(zav.)doeucm.sk.

Live stream z predstavovania kandidátov na rektora → TU

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof.
Zdroj: AS UCM
Dátum vloženia: 10.2.2022
Dátum aktualizácie: 14.2.2022