Aktuality

Memorandum o spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR

Rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. spolu s prorektorom doc. PhDr. Michalom Lukáčom, PhD. a poverenou riaditeľkou Inštitútu manažmentu UCM (IM UCM) doc. Ing. Katarínou Stachovou, PhD. podpísali Memorandum o spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, v ktorého gescii je aj agenda cestovného ruchu. Za ministerstvo dopravy sa podpisu memoranda zúčastnili štátna tajomníčka JUDr. Katarína Bruncková a generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu Ing. Tomáš Ondrčka.

Študenti odboru manažment v turizme a hotelierstve sa tak môžu počas štúdia tešiť aj na odovzdávanie vedomostí a skúseností od odborníkov z ministerstva a to či už vo výučbovom procese, alebo pri vedení záverečných prác. Cieľom memoranda je aj podpora účasti na spoločných výskumných aktivitách a odborného rastu študentov. Zároveň sa študenti IM UCM môžu podieľať aj na propagačných aktivitách cestovného ruchu na Slovensku.

Fotogaléria

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 16.2.2022
Dátum aktualizácie: 23.2.2022