Aktuality

Verejné predstavenie kandidátov na funkciu rektora UCM

Dňa 15. 2. 2022 sa uskutočnilo zasadnutie akademickej obce UCM, na ktorom kandidátky a kandidát na funkciu rektora verejne prezentovali svoje volebné programy a stratégiu rozvoja univerzity.

Svoje plány a predstavy do budúceho obdobia v prípade zvolenia za rektorku/rektora odprezentovali (uvedení v poradí, v akom prezentovali):

  • prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.,
  • doc. Ing. Renata Nováková, PhD., mim. prof.
  • prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

Kandidát na funkciu rektora, doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD., mim. prof., svoju kandidatúru ešte pred začiatkom predstavovania stiahol.

Voľby kandidáta na rektorku/rektora univerzity sa uskutočnia na zasadnutí Akademického senátu UCM dňa 22. 2. 2022 o 13.00 hod. v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ceste v Trnave.

Fotogaléria

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 16.2.2022