Aktuality

Zasadnutie AS UCM

Zasadnutie Akademického senátu UCM v Trnave sa uskutoční dňa 22. 2. 2022 o 13.00 hod. v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ceste v Trnave.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof.
Zdroj: AS UCM
Dátum vloženia: 16.2.2022
Dátum aktualizácie: 17.2.2022