Aktuality

UCM vyjadruje podporu Ukrajine

Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Predsedníctvo Akademického senátu UCM v Trnave, Študentská rada UCM v Trnave, vedenie fakúlt UCM v Trnave a zároveň celá akademická obec UCM sa pripája k stanovisku Slovenskej rektorskej konferencie a ostatných univerzít a vysokých škôl na Slovensku a odmieta vojenský útok na Ukrajinu ako neprijateľnú agresiu voči suverénnemu štátu.

Spolu so slovenskými univerzitami vyjadruje podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny. Vedenie UCM v Trnave odmieta bezprecedentný útok na obyvateľov Ukrajiny a vyjadruje hlboký súcit a solidaritu s jej trpiacim obyvateľstvom.

UCM vyhodnocuje situáciu na Ukrajine s obavami aj vzhľadom na to, že na našej Alma Mater študujú i študenti a študentky z Ukrajiny. Chceme im týmto vyjadriť svoju solidaritu a ubezpečiť ich, že hľadáme cesty na zmiernenie a zlepšenie ich neľahkej situácie.

Ako konkrétne vyjadrenie našej solidarity realizujeme v prvom kroku nasledovné opatrenia:

  • Mimoriadne štipendium. Keďže vojnová situácia niektorých ľudí úplne odrezala od finančných zdrojov, v najbližšej dobe oslovíme ukrajinských študentov s možnosťou požiadať o mimoriadne štipendium. Dočasný kontakt: help.uajohn(zav.)doeucm.sk.
  • Odpustenie ceny za ubytovanie. Všetkým ukrajinským študentom odpustí Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave poplatky za ubytovanie v našich internátoch (na Nám. J. Herdu 2), od dnešného dňa až do konca letného semestra 2021/2022. Kontakt: sona.krahulcovajohn(zav.)doeucm.sk.
  • Psychologická poradňa. Študentom a zamestnancom odporúčame služby našej psychologickej poradne: poradnajohn(zav.)doeucm.sk, Mgr. Jana Holienková, PhD., jana.holienkovajohn(zav.)doeucm.sk. V prípade potreby posilníme personálne kapacity, aby sme pomohli vyrovnať sa s traumatickými skúsenosťami a úzkosťou v súvislosti s aktuálnou situáciou.
  • Zohľadnenie zhoršenej možnosti účasti študentov na výučbe. Prednášajúcich žiadame, aby študentom a študentkám z Ukrajiny poskytli súčinnosť v snahe pomôcť im pokračovať v štúdiu, aj keď majú problém s fyzickou či online účasťou. Žiadame ich, aby našli najlepšie možné riešenie ich ďalšieho štúdia, a aby im vyšli v ústrety. Dočasný kontakt: michal.lukacjohn(zav.)doeucm.sk.
  • Pracujeme s možnosťou vytvorenia konta solidarity s ukrajinskými študentami pre podporu ich štúdia a sociálneho zabezpečenia.

Ukrajinskí študenti a študentky sa môžu obrátiť v prípade potreby na novovytvorenú mailovú adresu: help.uajohn(zav.)doeucm.sk

V prípade potreby možno kontaktovať i študentov v Študentskej rade UCM:  vz.srucmjohn(zav.)doegmail.comprof. Ing. Roman Boča, DrSc., rektor UCM v Trnave
 
V univerzitnom meste Trnava, dňa 24. februára 2022

 

Viac o pomoci TU.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 24.2.2022
Dátum aktualizácie: 27.2.2022