Aktuality

Pomoc našim ukrajinským študentom

UCM vyhodnocuje situáciu na Ukrajine s obavami aj vzhľadom na to, že na univerzite študuje 100 študentiek a študentov z Ukrajiny. Svoju solidaritu a odhodlanie pomôcť vedenie univerzity a fakúlt prejavili aj návrhom a schválením viacerých opatrení a podporných aktivít.

V prvom kroku sa pripravujú a budú realizovať nasledovné opatrenia:

  1. Finančná podpora - udelenie mimoriadnych štipendií. Vyplatenie hotovosti vo výške 300 € pre každú ukrajinskú študentku a študenta prítomného na UCM. Podľa potreby sa bude v závislosti od pretrvávania nepriaznivej situácie štipendium opakovať.
  2. Odpustenie poplatkov za ubytovanie v študentskom domove.
  3. Poskytnutie stravných lístkov. Benefit v podobe bezplatného stravného lístka na jedno jedlo denne pre zapísaného a fyzicky prítomného ukrajinského študenta a študentku.
  4. Psychologická pomoc v univerzitnej psychologickej poradni. Kontaktná adresa: poradna(zav.)ucm.sk
  5. Usporiadanie zbierky potravín, hygienických potrieb a ďalších predmetov na podporu študentov vzhľadom na ich obmedzené finančné zdroje.
  6. Zohľadnenie zhoršenej možnosti účasti študentov na výučbe.
  7. Pracujeme s možnosťou vytvorenia konta solidarity s ukrajinskými študentami pre podporu ich štúdia a sociálneho zabezpečenia.

Ukrajinskí študenti a študentky sa môžu obrátiť v prípade potreby na novovytvorenú mailovú adresu s konkrétnymi otázkami a požiadavkami.

Univerzita chce týmto vyjadriť svoju solidaritu a ubezpečiť nielen ukrajinských študentov a študentky, ale i kolegov a kolegyne z Ukrajiny, že hľadáme cesty na zmiernenie a zlepšenie ich neľahkej situácie.

Myslíme na Vás. Ми думаємо про вас.

Ďalšie informácie a kontakty TU

Tlačová správa

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie vonkajších vzťahov UCM
Dátum vloženia: 26.2.2022