Aktuality

Opatrenie rektora UCM 4/2022 – dodržiavanie princípov správania

Opatrenie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4/2022 Dodržiavanie princípov správania sa študentov a zamestnancov univerzity

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie vonkajších vzťahov UCM
Dátum vloženia: 26.2.2022