Aktuality

Voľby do ŠRVŠ

Vážené študentky a študenti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 21. marca sa uskutočnia voľby zástupcov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na funkčné obdobie 2021 – 2024. Voľby sa uskutočnia výlučne online formou prostredníctvom hlasovania z Vašich študentských e-mailových schránok.

Neanonymné návrhy na člena ŠRVŠ za UCM v Trnave môžete predložiť na predpísanom tlačive. Spolu s návrhom je potrebné zaslať aj stručný pracovný životopis kandidáta a písomný súhlas navrhovaného kandidáta s kandidatúrou a so zverejnením osobných údajov uvedených vživotopise. Návrh je možné odovzdať elektronicky predsedovi volebnej komisie Mgr. Igorovi Cintulovi na e-mail cintula2john(zav.)doeucm.sk. Akceptované budú iba tie návrhy, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a budú doručené najneskôr 14. marca 2022 do 15.00 hod

Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku, ktorý sa zameriava predovšetkým na koordináciu a podporu činnosti študentov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky, preto Vás vyzývame, využite Vaše právo zvoliť si zástupcov do ŠRVŠ za UCM v Trnave a zlepšiť tak akademické prostredie na Slovensku.

Mgr. Igor Cintula
predseda volebnej komisie do ŠRVŠ za UCM v Trnave

 

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 28.2.2022
Dátum aktualizácie: 7.3.2022