Aktuality

Menovanie novej dekanky Filozofickej fakulty UCM

Dňa 28.2.2022 rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. odovzdal menovací dekrét doc. Mgr. Mariane Sirotovej, PhD., ktorá s účinnosťou od 1. marca 2022 nastupuje na funkciu dekanky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Na základe návrhu AS FF UCM na vymenovanie  dekana Filozofickej fakulty UCM v Trnave zo dňa 16.12.2021, v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menoval rektor univerzity p. dekanku na obdobie štyroch rokov s účinnosťou od 1.marca 2022.

Pani dekanke srdečne blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov.

Fotogaléria

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 1.3.2022
Dátum aktualizácie: 3.3.2022