Aktuality

Vyhlásenie Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+ k situácii na Ukrajine

Konzorcium slovenských vysokých škôl U10+ pozorne vníma ťažkú a komplikovanú bezpečnostnú situáciu na Ukrajine. Podporuje medzinárodným právom chránený princíp jej územnej celistvosti.

Použitie ozbrojenej sily cudzím štátom v najväčších rozmeroch od druhej svetovej vojny považuje za bezprecedentný zásah do ukrajinskej suverenity, porušenie základných ľudských práv a jednoznačný akt jednostrannej agresie.

My, vedenia, zamestnanci a študenti univerzít združených v konzorciu vyjadrujeme solidaritu s ohrozenými študentmi a zamestnancami vysokých škôl a ubezpečujeme, že sme im pripravení pomôcť. Dobre si uvedomujeme, že žijeme v úzko prepojenom svete a to, čo sa stalo im, sa zajtra môže stať nám. Naše univerzity vám poskytnú materiálnu i nemateriálnu pomoc, ktorú majú k dispozícii. Toto stanovisko zverejňujeme a stáva sa súčasťou postoja obyvateľov Slovenska, ale aj našim praktickým postojom. Chceme dokázať, že o tejto krajine a jej ľuďoch platí, že vieme podporiť tých, ktorí sú v osobnej núdzi; o to viac tých, ktorí sú obeťami násilia a nespravodlivosti veľkých rozmerov.

27. februára 2022

Ekonomická univerzita v Bratislave; Katolícka univerzita v Ružomberku; Prešovská univerzita v Prešove; Technická univerzita vo Zvolene; Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne; Trnavská univerzita v Trnave; Univerzita J. Seleyho v Komárne; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici; Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 4.3.2022