Aktuality

Posedenie pri príležitosti MDŽ

Dňa 8.3.2022 sa na rektoráte UCM uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa žien posedenie členov vedenia univerzity so zamestnankyňami rektorátu.

Na úvod rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc a prorektor doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. obdarovali kolegyne a spolupracovníčky kvetom.

Prof. Roman Boča v krátkom príhovore poďakoval prítomným za kvalitné plnenie pracovných povinností a vyjadril sa i k udalostiam, ktoré nás všetkých momentálne ovplyvňujú:

„Život prináša i ťažké chvíle, no ako súčasnosť dokazuje, momentálne to nie sú len chvíle, ale celé mesiace aj roky. Najprv náš život ovládla nebývalá situácia v podobe pandémie, a ešte neskončila a čelíme nevídanému  - vojne za našimi hranicami. Musíme vydržať, udržať si optimizmus a vieru v upokojenie situácie. Verím, že čoskoro strach aj obavy z ďalšieho vývoja situácie a budúcnosti pominú."
Prof. Boča záverom ešte raz prítomným kolegyniam poďakoval:
„V mene vedenia UCM v Trnave Vám chce vyjadriť svoje poďakovanie nielen za Váš prístup k pracovným povinnostiam, ale i vďaku za všetko, čo robíte nielen v práci, ale aj pre Vaše rodiny.“

Následne pokračovalo posedenie v príjemnej atmosfére pri diskusii a malom občerstvení.

Fotogaléria

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 10.3.2022
Dátum aktualizácie: 11.3.2022