Aktuality

Výsledky volieb do Študentskej rady vysokých škôl

Dňa 21. marca  sa v čase od 9:00 do 15:00 hod. uskutočnili prostredníctvom online hlasovania voľby delegátov z radov študentov UCM do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na funkčné obdobie 2021 – 2024.

Vo voľbách si študenti UCM volili troch delegátov do ŠRVŠ za UCM v Trnave.

Z celkového počtu 5584 oprávnených voličov bolo vo voľbách odovzdaných 383 hlasovacích lístkov. Platných bolo 382 hlasovacích lístkov. Neplatný bol 1 hlasovací lístok.

Na základe výsledkov volieb boli zvolení:
Nina Kališová (FMK)
Karin Lepetová (FSV)
Viktória Borisová (IM)

Predseda volebnej komisie: Mgr. Igor Cintula (FF)
Členovia volebnej komisie: Bc. Ondrej Machovič (FZV); Bc. Majka Šimonová (FF); Bc. Marek Urban (FMK); Anna Mária Servilová (FMK); Dominika Miklovičová (IM); Nicolas Búčik (FPV).

Zvoleným kandidátkam blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

Zápisnica z volieb do ŠRVŠ SR k dispozícii TU.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 31.3.2022