Aktuality

Zasadnutie Akademického senátu UCM v Trnave

Zasadnutie Akademického senátu UCM v Trnave sa uskutoční v utorok 5. 4. 2022 o 13.00 hod. v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ceste v Trnave.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 3.4.2022