Aktuality

Zelený certifikát pre UCM

Spoločnosť SEWA, member of European Recycling Platform, udelila Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave ZELENÝ CERTIFIKÁT za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a/alebo prenosných batérií a akumulátorov v roku 2021.

UCM v Trnave sa snaží v rámci svojej spoločenskej zodpovednosti posilňovať environmentálne povedomie zamestnancov a študentov rôznymi cestami – nielen konkrétnymi aktivitami typu Včely na streche, separovaný zber odpadu, zatrávňovanie okolia budov, ale napr. i riešením projektu s tematikou Zelená univerzita – UCM Green Mission.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 5.4.2022